Bijeenkomst Krachten bundelen samen zorgen

KRACHTEN BUNDELEN SAMEN ZORGEN

Bijeenkomst voor naasten, zorgprofessionals, vrijwilligers en buurtgenoten.

Sámen gaan voor de best mogelijke zorg, hoe doen we dat?

Wietske Dekkers, expert op het gebied van het samenspel tussen naasten, professionals, vrijwilligers en actieve bewoners opent deze middag met een lezing. Met theorie, ervaring en sprekende voorbeelden weet ze te inspireren tot ‘samen gaan voor de best mogelijke zorg’.

Er zijn verschillende workshops waarbij naasten, zorgprofessionals, vrijwilligers en buurtgenoten met elkaar perspectieven delen, op zoek gaan naar manieren om krachten te bundelen en de zorg van de toekomst mogelijk te maken.

Kom jij ook meedoen?

Inhoud workshops

Workshop 1: Gelijkwaardig samenspel.

Voor een goede samenwerking is gelijkwaardigheid belangrijk. Maar wat is dat eigenlijk ‘gelijkwaardigheid’? En betekent dat voor jou iets anders dan voor mij?

En hoe komen we tot een gelijkwaardig samenspel?

Linda Evers en Renske van Lierop (geestelijk verzorgers) gaan daarover samen met de deelnemers in gesprek.

Workshop 2: Voorwaarden voor goede samenwerking.

Een naaste kan als mantelzorger verschillende rollen hebben, dat heeft invloed op de samenwerking. In deze workshop krijg je uitleg over het SOFA model dat een mooi inzicht geeft in deze verschillende rollen. Het terugspeeltheater laat de verschillende rollen en bijbehorende communicatie ervaren. Daarna gaan Wietske Dekkers, Lieke Martens (maatschappelijk werk), Renske Banken (moeder/lid cliëntenraad) en Saskia Alemans (gedragskundige) in kleine groepjes in gesprek over samen zorgen in de toekomst.

Workshop 3: De kracht van vrijwilligers.

Vrijwilligers, Carlijn Ceelen (coördinator vrijwillige inzet) en Simone Kuilder (wijkcoach) gaan met zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten in gesprek over de betekenis en meerwaarde van vrijwilligers voor naasten. Wat kunnen vrijwilligers betekenen en bieden?

Na een gezamenlijke afsluiting is onder het genot van een hapje en drankje ruimte tot verdere ontmoeting.

Vooraf aanmelden

via deze link:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-krachten-bundelen-samen-zorgen-12-april-837348069617

Of scan deze QR code

Meer informatie Anneke Rings, RingsA@Kempenhaeghe.nl 06-83423045