Sport en Spelmiddag voor alle bewoners van Kempenhaeghe!

Het is de bedoeling dat je per woongroep deelneemt aan deze middag en ook zelf voor de ondersteuning zorgt.Dus trommel familie, vrienden en vrijwilligers op, iedereen is welkom!