Jouw specialisten

Ons motto is: Alle kennis. Alle aandacht. Daarmee bedoelen we dat je samen meer weet dan alleen. Daarom werken bij Kempenhaeghe verschillende deskundigen samen voor de beste behandeling. Iedereen kijkt op een andere manier naar jou en naar jouw epilepsie. Samen maken we een zorgplan op maat.

Dagelijkse begeleiding

In jouw dagelijks leven word je begeleid door een vast team. Jouw vaste begeleiding bestaat uit een:

Persoonlijk begeleider
Jouw persoonlijk begeleider organiseert jouw zorg. Het is de eerste contactpersoon voor jou en jouw familie.

Activiteitenbegeleider
Als jij naar activiteitenbegeleiding gaat, word je geholpen door een activiteitenbegeleider. Bijvoorbeeld tijdens jouw werk op De Boelakkers.

Gedragskundige
De gedragskundige weet alles van jouw beperking en stippelt jouw zorgplan uit. Soms is dit de orthopedagoog, andere keren een GZ-psycholoog. Daarnaast kunnen jij, jouw familie en jouw begeleiders bij hem terecht voor advies.

Nachtdienstmedewerker
Als je ’s nachts slaapt, letten medewerkers van nachtdienst op jou. Als het nodig is, komt iemand naar je toe.

AVG
Heb je klachten die te maken hebben met je beperking? Dan helpt de AVG (arts voor mensen met een verstandelijke beperking) jou.

Neuroloog
Elke woonafdeling heeft een eigen neuroloog. De neuroloog is betrokken bij de medische onderdelen van jouw dagelijkse zorg. Daarnaast ga je soms ook naar een (andere) neuroloog voor specialistische zorg. Als je bijvoorbeeld vragen hebt over jouw aanvallen.

Andere zorgverleners

Soms heb jij naast jouw dagelijkse begeleiding ook andere zorg nodig. Je kunt dan terecht bij een van de andere behandelaars uit ons team. Zij hebben allemaal extra kennis en veel ervaring met epilepsie:

Huisarts
Voor andere klachten dan epilepsie ga je naar de huisarts.

Tandarts
Bij de tandarts kom je voor controles en andere mondzorg. Hij kent jouw situatie en weet bijvoorbeeld ook wat voor effect jouw medicijnen op jouw tanden hebben.

Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut helpt om jouw spieren of gewrichten sterker te maken. Soms doen jullie samen oefeningen en soms doe jij ze thuis. Of je krijgt een hulpmiddel.

Ergotherapeut
Als je lichamelijke problemen hebt, ga je soms naar de ergotherapeut. Zo lukken dagelijkse taken jou beter. Hij helpt jou om zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen.

Logopedist
Als jij problemen hebt met praten, horen of slikken kom je bij de logopedist.

Diëtist
Soms helpt de juiste voeding om epileptische aanvallen te verminderen. De diëtist vindt de goede ingrediënten voor jou en stelt menu’s met jou samen. De diëtist helpt jou om gezond te eten.

Bewegingsagoog
Sport en beweging zorgt dat jij je beter voelt. De bewegingsagoog helpt je om actief te zijn.

Maatschappelijk werker
Een maatschappelijk werker helpt je om makkelijker om te gaan met jouw epilepsie. Soms geeft hij tips en advies.

Wil je meer weten over de organisatie van de medische zorg?
Kijk dan hier.

wij zijn onderdeel van

Het doel van Kempenhaeghe

Wij kijken verder dan jouw epilepsie. Zo zien we oplossingen waar anderen een beperking zien. Het maakt jouw leven leuker. Een leven waarin je eigen keuzes maakt, passend bij jouw mogelijkheden. We wegen samen met jou af welke risico’s we willen nemen. En wanneer het beter is om je te beschermen.