bewoners maken een tuintje met bloemen

Een spontaan idee is omgezet in een actieplan!

Een aantal bewoners van buitenhuis De Warande in Heeze heeft hard gewerkt deze week.

De plantjes staan in de grond en de volgende taak is water geven.