Dirk Scheele op Kloostervelden

Op 14 mei hebben bewoners van enkele Berkenlaan-locaties kunnen genieten van een optreden van Dirk Scheele.

Dit heeft plaats kunnen vinden door een initiatief van een ouder en is mogelijk gemaakt door de Tros.
Natuurlijk vond alles op afstand plaats, maar ondanks dat hebben bewoners flink meegezonden en gedanst.

Het zonnetje scheen en het was gezellig. Dirk Scheele heeft er een geweldig optreden van gemaakt.

Fotografie Henk Pluijm