Impact corona Kempenhaeghe

Wie had pakweg in februari jl. gedacht dat het coronavirus zo’n impact zou hebben dan het nu heeft? Een enkeling misschien, maar de meesten van ons waarschijnlijk niet. Om aan iedereen in huis en ook aan onze patiënten, cliënten, leerlingen en hun ouders een blijk van waardering en medeleven uit te spreken, hebben Marlène Chatrou en Nico Geurts een filmpje opgenomen. Daarin vertellen ze ook over de impact van het coronavirus op de organisatie van cure, care en onderwijs.