Kersttocht aan het raam op Kloostervelden.

Een prachtige kersttocht gaf een echt kerstgevoel.
Het hele kerstverhaal kwam aan de woongroepen op kloosterveld voorbij.
Hier en daar met een komisch tintje!