Doe-avond

Op deze avonden hebben we voor ieder wat wils. Zo kan er gebiljart worden, sjoelen, kleuren en andere spellen. Geef aan in het aanmeldformulier of er biljarters bijzitten zodat wij kunnen kijken of er een vrijwilliger is voor het biljarten en welke avond de voorkeur heeft.