Corona Kempenhaeghe

27 september 2021: Coronabeleid in Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe

In al onze woonafdelingen verlenen we woonzorg, dagbesteding en ondersteuning bij vrije tijd volgens het geldende coronabeleid van Kempenhaeghe. Ons coronabeleid is gebaseerd op richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de branchevereniging VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Gelukkig kunnen we in navolging van algemeen landelijk beleid de coronamaatregelen steeds verder versoepelen. Maar we blijven waakzaam en we voeren stap-voor-stap aanpassingen door.

Omgaan met ‘elkaar de ruimte geven’
In Nederland geldt de ‘1,5 meter afstand regel’ niet meer. In plaats daarvan ‘geven we elkaar de ruimte’. In Kempenhaeghe betekent dit dat we bewust omgaan met ‘ruimte’ en ‘afstand’. We wegen telkens af of een beperking opweegt tegen het risico waarvoor die is bedoeld.

Daarnaast blijft gelden dat we beschermingsmiddelen hanteren in situaties waarin op korte afstand van een cliënt wordt gewerkt of in situaties waarin veel medewerkers elkaar afwisselen bij een groep. Veiligheid staat voorop bij medische handelingen en zorg.

Ook kan het in de dagelijkse praktijk nodig zijn om extra afwegingen te maken rondom individuele cliënten of als gevolg van bepaalde situaties. Als dit op individueel of groepsniveau speelt, informeert de woonbegeleiding vertegenwoordigers van betrokken cliënten hierover.

Coronatoegangsbewijs
Voor alle Nederlanders – dus ook voor onze cliënten – geldt dat voor het bezoeken van bijvoorbeeld horeca een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig is. Een groot deel van onze cliënten heeft niet de beschikking over een smartphone of kan deze niet hanteren.

Voor cliënten die een DigiD hebben (zelf of via de wettelijk vertegenwoordiger) kan zelfstandig een papieren QR-code worden afgedrukt via www.coronacheck.nl/print

Als het niet mogelijk is om voor een cliënt op deze wijze aan een print te komen, meld dit dan bij de woonbegeleiding.

Overigens geldt in de horecagelegenheden van Kempenhaeghe (De Broeders, De Plaetse en ’t Scureken) een uitzondering. Hier hebben onze cliënten GEEN coronatoegangsbewijs nodig.

 Let op: De informatie op deze pagina geldt onder voorbehoud van veranderingen en omstandigheden.