FAQ Corona Kempenhaeghe

Coronabeleid in Centrum voor Epilepsiewoonzorg  Kempenhaeghe

Hier vindt u informatie over het coronabeleid van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van  Kempenhaeghe. Een pdf met veel gestelde vragen en antwoorden vindt u via deze link.

Deze informatie is geactualiseerd op 4 februari 2021 en geldt onder voorbehoud van veranderingen in de omstandigheden in Kempenhaeghe en/of in de richtlijnen van het kabinet, RIVM en branchevereniging VGN.

Situatie Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘coronabeleid’ van Kempenhaeghe. In de huidige ‘harde lockdown’ blijft het coronabeleid van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg passen in de aangescherpte kaders van de landelijke voorzorgsmaatregelen. In de dagelijkse praktijk kan het nodig zijn extra afwegingen te maken rondom individuele cliënten.

Binnen de kaders blijft onze aandacht uitgaan naar het zo aangenaam mogelijk maken van de dagen van onze cliënten. We blijven creatieve wegen hierin zoeken en vinden. Daarbij verheugen we ons in hulp en blijken van meeleven van velen.

Conform coronabeleid kunnen cliënten één maal per dag bezoek ontvangen van twee vaste personen. Ook kunnen cliënten onder voorwaarden op ‘thuisverlof’. Afspraken over bezoek en voorzorgsmaatregelen worden gemaakt in afstemming met de woonbegeleiding. Verder bewerkstelligen we dat ook wanneer er op een woonafdeling sprake is van een (verdenking) op een coronabesmetting, we bezoek mogelijk blijven maken. Onder voorwaarden blijven de mantelzorger en één naaste dan welkom.

In het begin van de coronacrisis hebben we te maken gehad met enkele cliënten met COVID-19. Nu de tweede coronagolf in Nederland aanhoudt, zijn we extra alert op de coronamaatregelen en hopen we zo opvlammingen het hoofd te kunnen bieden. In onze epilepsiewoonzorg hebben we daarmee corona lange tijd zo goed als ‘buiten de deur’ kunnen houden. Begin 2020 hebben we toch te maken gehad met enkele corona-uitbraken waardoor we ter plaatse en in het opnamecentrum in Heeze cohorten hebben ingericht. Vanzelfsprekend informeren we in zo’n geval alle betrokkenen zorgvuldig en zetten we alles in het werk om risico’s op verdere verspreiding tot het minimum te beperken. Op dit moment is het weer ‘relatief rustig’. Dat op 1 februari 2021 onze cliënten hun eerste vaccinatie hebben gehad, zien we als een belangrijk lichtpunt.

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Speciaal corona-infopunt
Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.Heeft een persoonlijke vraag/afweging rondom corona in relatie tot de zorg voor uw kind of familielid in Kempenhaeghe, dan raden wij u aan om deze voor te leggen aan zijn/haar persoonlijk begeleider dan wel de hoofdbehandelaar.

Het corona-infopunt is ook telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:
– Op dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur
– Op vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur