FAQ Corona Kempenhaeghe

Op deze pagina vindt u informatie over corona en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe. Deze informatie is op 24 augustus 2020 geplaatst.

Uiteraard geldt hierbij het voorbehoud van mogelijke veranderingen in de omstandigheden in Kempenhaeghe en/of in de richtlijnen van het RIVM en branchevereniging VGN. Een pdf met de veelgestelde vragen en antwoorden over corona vindt u via deze link. De versie van deze pdf werd op 24 augustus 2020 geplaatst.

Situatie Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘coronabeleid’ van Kempenhaeghe. Behalve inachtneming van strikte hygiëne-instructies, betekent dit nog steeds dat onze cliënten een belangrijk deel van hun tijd verblijven op hun eigen afdeling en/of in hun eigen kamer/studio-appartement. De situatie is voor niemand gemakkelijk, maar er gaat veel energie uit naar het zo aangenaam mogelijk maken van de dagen van onze cliënten. Daarbij verheugen we ons in hulp en blijken van meeleven van velen.

Gelukkig hebben we sinds half mei 2020 stapsgewijs verruimingen kunnen doorvoeren in het coronabeleid. De eerste stappen waren punten zoals het weer beschikbaar maken van paramedische hulp, tandartszorg en medische pedicure. Daarna volgden versoepelingen in de bezoekregeling. Momenteel kunnen cliënten twee vaste personen op meer momenten per week ontvangen. Met inachtneming van 1,5 meter afstand kan dit weer op de eigen kamer. Ook kunnen cliënten onder voorwaarden op ‘thuisverlof’.

We blijven zoeken naar creatieve manieren om (buiten) te sporten/actief te bewegen, contacten met vrijwilligers aan te halen en mondjesmaat in vaste groepjes dagbesteding te bieden in een activiteitenlokaal buiten de zorgwoning.

Dat we ‘maar’ een klein aantal zieke cliënten hebben gehad en onze corona-afdeling sinds half april 2020 leeg is, geeft rust. Toch bereiden we ons voor op het scenario dat we te maken krijgen met een ‘tweede coronagolf’. We beschikken nu over meer kennis en beschermingsmiddelen en testen zijn ruimer voorradig. Dat maakt dat we erop vertrouwen een eventuele opvlamming van het virus het hoofd te kunnen bieden. Hierbij kiezen we ervoor om vooralsnog geen verdere versoepeling van ons coronabeleid door te voeren.

Landelijke informatie RIVM

Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Speciaal corona-infopunt

Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.

Heeft een persoonlijke vraag/afweging rondom corona in relatie tot de zorg voor uw kind of familielid in Kempenhaeghe, dan raden wij u aan om deze voor te leggen aan zijn/haar persoonlijk begeleider dan wel de hoofdbehandelaar.

Het corona-infopunt is ook op onderstaande momenten telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

Op dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur

Op vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur