FAQ Corona Kempenhaeghe

Coronabeleid in Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe

Hier vindt u informatie over het coronabeleid van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Een pdf met veel gestelde vragen en antwoorden vindt u via deze link.

Deze informatie is geactualiseerd op 18 maart 2021 en geldt onder voorbehoud van veranderingen in de omstandigheden in Kempenhaeghe en/of in de richtlijnen van het kabinet, RIVM en branchevereniging VGN.

Situatie Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘coronabeleid’ van Kempenhaeghe. In de dagelijkse praktijk kan het nodig zijn extra afwegingen te maken rondom individuele cliënten.

Binnen de kaders blijft onze aandacht uitgaan naar het zo aangenaam mogelijk maken van de dagen van onze cliënten. We blijven creatieve wegen hierin zoeken en vinden. Daarbij verheugen we ons in hulp en blijken van meeleven van velen.

Conform coronabeleid kunnen cliënten nu één maal per dag bezoek ontvangen van twee personen. Nu onze cliënten zijn gevaccineerd en de vaccinatie van zorgmedewerkers is opgestart, hebben we de eerdere regel van ‘vaste bezoekers’ kunnen loslaten. Cliënten kunnen dus meer naasten zien. Omdat een maximaal aantal bezoekers per woonafdeling geldt, vragen wij u wel het inplannen van bezoek af te stemmen met de woonbegeleiding.

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Speciaal corona-infopunt
Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.Heeft een persoonlijke vraag/afweging rondom corona in relatie tot de zorg voor uw kind of familielid in Kempenhaeghe, dan raden wij u aan om deze voor te leggen aan zijn/haar persoonlijk begeleider dan wel de hoofdbehandelaar.

Het corona-infopunt is ook telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

– Op dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur
– Op vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur