FAQ Corona Kempenhaeghe

Op deze pagina vindt u informatie over corona en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe. Deze informatie is in juli 2020 geplaatst. Naar verwachting blijft deze informatie tot aan september 2020 van toepassing.

Uiteraard geldt hierbij het voorbehoud van mogelijke veranderingen in de omstandigheden in Kempenhaeghe en/of in de richtlijnen van het RIVM en branchevereniging VGN. Een pdf met de veelgestelde vragen en antwoorden over corona vindt u via deze link. De versie van deze pdf werd op 16 juni 2020 geplaatst.

Deze informatie is in juli 2020 geplaatst. Naar verwachting blijft deze informatie tot aan september 2020 van toepassing.

Uiteraard geldt hierbij het voorbehoud van mogelijke veranderingen in de omstandigheden in Kempenhaeghe en/of in de richtlijnen van het RIVM en branchevereniging VGN.

Situatie Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘coronabeleid’ van Kempenhaeghe. Behalve inachtneming van strikte hygiëne-instructies, betekent dit nog steeds dat onze cliënten een belangrijk deel van hun tijd verblijven op hun eigen afdeling en/of in hun eigen kamer/studio-appartement. Deze situatie is voor niemand gemakkelijk, maar er gaat veel energie uit naar het zo aangenaam mogelijk maken van de dagen van onze cliënten. Daarbij verheugen we ons in hulp en blijken van meeleven van velen!

Gelukkig hebben we sinds half mei 2020 stapsgewijs verruimingen kunnen doorvoeren in het coronabeleid. De eerste stappen waren punten zoals het weer beschikbaar maken van paramedische hulp, tandartszorg en medische pedicure. Daarna volgden  versoepelingen in de bezoekregeling. Van ‘geen bezoek’ konden we via ‘zie & zwaai-bezoeken’ overgaan naar bezoek van één vaste bezoeker per cliënt op een locatie buiten de woonafdeling. Inmiddels is de bezoekregeling uitgebreid naar twee vaste personen op meer momenten per week. Sinds half juni kunnen cliënten onder voorwaarden ook weer op ‘thuisverlof’. Verder blijven we zoeken naar creatieve manieren om (buiten) te sporten/actief te bewegen, contacten met vrijwilligers aan te halen en mondjesmaat in vaste groepjes dagbesteding te bieden in een activiteitenlokaal buiten de zorgwoning.

We hebben relatief veel aanpassingen in korte tijd kunnen doorvoeren. We monitoren de gevolgen van al deze stappen nauwgezet. Daarvoor nemen we tijd. En gezien de afdelingsbezetting in de zomerperiode, verwachten we dat tot aan september het nu geldende beleid in grote lijnen van toepassing blijft. Waar mogelijk blijven we tussentijds kleine aanpassingen doorvoeren. Dat gebeurt ook ‘op maat’, wat betekent dat het soms kan gaan om aanpassingen die niet voor iedereen tegelijkertijd gelden. Via de regiebehandelaar dan wel persoonlijk begeleider wordt u hierover geïnformeerd. We beseffen dat er nog steeds sprake is van impactvolle beperkingen, maar de gezette stappen zien we als belangrijke lichtpunten.

Dat we ‘maar’ een klein aantal zieke cliënten hebben gehad en onze corona-afdeling sinds half april 2020 leeg is, geeft rust en vertrouwen. Desondanks bereiden we ons voor op het potentiële scenario dat we te maken krijgen met een ‘tweede coronagolf’. Dat doen we in het besef dat we de eerste met een gezamenlijke inspanning het hoofd hebben kunnen bieden.

Landelijke informatie RIVM

Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Speciaal corona-infopunt

Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.

Heeft een persoonlijke vraag/afweging rondom corona in relatie tot de zorg voor uw kind of familielid in Kempenhaeghe, dan raden wij u aan om deze voor te leggen aan zijn/haar persoonlijk begeleider dan wel de hoofdbehandelaar.

Het corona-infopunt is ook op onderstaande momenten telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

Op dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur

Op vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur